Disclaimer 


U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Van der Plas Accountants aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Van der Plas kan u helpen met o.a.