Het nieuwe steunpakket en wijzigingen NOW 1.0 regeling

Het kabinet heeft een verlenging van de NOW aangekondigd, met nieuwe voorwaarden: de NOW 2.0. Ook de huidige NOW, ofwel NOW 1.0, wordt aangepast. Daarnaast is besloten om de compensatie voor vaste kosten op te schroeven. Ondernemingen kunnen nu € 50.000 tegemoetkoming krijgen in 4 maanden, terwijl dit eerder € 20.000 in 3 maanden was.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis.

Aanvraagtijdvak NOW 1.0
Het aanvraagtijdvak van de NOW 1.0 is met een aantal dagen verlengd, zodat organisaties kunnen anticiperen op enkele nieuwe wijzigingen in de regeling.
De basisregel van de NOW 1.0 is dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020. Voor een organisatie die in de wintermaanden minder actief is of onlangs een bedrijf heeft overgenomen, biedt dit geen soelaas. Hiervoor is een alternatieve rekenmethode bedacht. Die houdt in dat een stijging van de loonsom in maart tot en met mei 2020 mee kan worden genomen in de hoogte van de subsidie, op voorwaarde dat de loonsom in deze periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Wel wordt het bedrag gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. De rekenmethode biedt ook kansen voor organisaties die in januari 2020 nog geen loonsom hadden.

Nieuwe steunpakket
Het nieuwe steunpakket is vorige week aangekondigd en zou oorspronkelijk tot 1 september lopen. Nu heeft het kabinet dus besloten om er nog een maand aan vast te plakken, zodat de maatregelen tot 1 oktober gelden. In de tussentijd gaat het kabinet met vakbonden en werkgeversorganisaties praten over welke maatregelen er op korte en lange termijn nodig zijn. Daar moet een ‘consistent en uitvoerbaar pakket’ uit rollen voor de ‘volgende fase’, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

NOW, TOZO en TVL lopen langer door
Door de verlenging, waar ruim € 4,5 miljard mee gemoeid is, lopen onder meer deze regelingen langer door:

  • NOW-regeling voor compensatie van loonkosten, waar wel een extra bepaling in komt ‘om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag’ tegen te gaan.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
  • TOZO-regeling, die inkomenssteun en bedrijfsleningen biedt voor zelfstandig ondernemers.
  • Fiscale maatregelen zoals het uitstel van belastingbetaling en de versoepeling van het urencriterium.
     

Ook is er extra geld voor de zogeheten ‘corona-overbruggingslening’ (COL), die is bedoeld voor start-ups. Omdat zij vaak geen bankrelatie hebben, kunnen zij dit krediet aanvragen bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). In de nieuwe steunronde was voor deze leningen oorspronkelijk € 150 miljoen uitgetrokken. Nu het pakket een maand langer doorloopt, is dat opgehoogd naar € 200 miljoen.

Compensatie vaste lasten omhoog naar € 50.000
Ook voor de TVL is er extra geld uit de kast getrokken. Deze regeling moet ondernemingen helpen om de rekeningen voor vaste kosten als huur of onderhoudscontracten te kunnen blijven betalen. Die tegemoetkoming zou aanvankelijk maximaal € 20.000 in 3 maanden zijn, afhankelijk van onder meer het omzetverlies. In de ogen van ondernemersorganisaties was dat bedrag voor grotere mkb’ers al snel te karig. Nu heeft het kabinet besloten om het maximum op te schroeven naar € 50.000 in 4 maanden. Volgens het kabinet is door die verhoging nu ook ‘verdisconteerd’ dat het TVL-geld meetelt als omzet voor de NOW-regeling. Bij die laatste is de omzetdaling namelijk leidend. Hoe hoger de omzet, hoe minder tegemoetkoming. Deze TVL regeling is niet van toepassing voor alle ondernemers.Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.