Betaal op tijd de belasting waarvoor u bijzonder uitstel heb aangevraagd

Om boetes te voorkomen dienen de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd op tijd betaald te worden. Het bijzonder uitstel loopt tot 3 maanden na de aanvraagdatum en niet tot 3 maanden na de aanslagdatum.

Let op dat het bijzonder uitstel van belastingen als gevolg van de coronacrisis niet telkens opschuift voor elke nieuwe belastingaanslag vanaf de datum van die aanslag. De datum van de aanvraag van het bijzonder uitstel is bepalend.

Kortom, heeft u een aanvraag voor bijzonder uitstel gedaan op bijvoorbeeld 12 mei, dan geldt er uitstel voor 3 maanden en deze eindigt dan op 12 augustus. Alle belastingaanslagen die vervolgens na 12 mei worden opgelegd, moeten dan ook binnen de oorspronkelijke 3 maanden betaald worden (in dit voorbeeld dus 12 augustus) en niet weer 3 maanden na de datum van de nieuwe belastingaanslagen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de omzetbelasting over de maanden mei/juni dus voor 12 augustus betaald moet zijn en de omzetbelasting over de maand juli weer gewoon voor 31 augustus.

Het is van belang dat u alle verschuldigde belastingen betaald binnen 3 maanden na de datum van de aanvraag van het bijzonder uitstel. Indien nodig kunt u de belasting langer uitstellen dan 3 maanden. Hiervoor dient u apart schriftelijk een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Meer informatie in onderstaande link naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden (info website belastingdienst)

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden voor alle hieronder genoemde belastingen. U kunt dat online of schriftelijk doen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Let op!
Doe aangifte en wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.

Voor welke belastingen?
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Hebt u niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Voorbeeld
Op 12 mei vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een aanslag omzetbelasting. U krijgt dan 3 maanden uitstel, tot 12 augustus. Krijgt u op 2 juni een naheffingsaanslag loonheffingen? Dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 12 augustus. Maar krijgt u op 9 juni een aanslag afvalstoffenbelasting, dan zult u hiervoor apart bijzonder uitstel van betaling moeten vragen. De afvalstoffenbelasting behoort namelijk niet tot de 5 belastingen waarvoor u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aanvraagt. Hebt u op 9 juni meteen bijzonder uitstel gevraagd voor de afvalstoffenbelasting? Dan mag u de betaling van deze aanslag ook uitstellen tot 12 augustus.
 Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.