Verlenging bijzonder uitstel van betaling belasting mogelijk online vanaf 29 juni

Wanneer u eerder bijzonder uitstel van betaling belastingen hebt aangevraagd voor 3 maanden in verband met de Corona crisis, kunt u dit uitstel verlengen. Naar verwachting zal hiervoor wederom een termijn van extra 3 maanden gaan gelden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en er wordt ook een onderscheid gemaakt voor uitstel van belastingen voor een totaal van meer- of minder dan € 20.000.

3 maanden termijn
Om boetes te voorkomen dient de belasting waarvoor u de afgelopen tijd bijzonder uitstel van betaling voor heeft aangevraagd, op tijd betaald te worden. Deze termijn is 3 maanden na de aanvraagdatum en niet 3 maanden na de aanslagdatum.

Let dus op dat het bijzonder uitstel van betaling belastingen als gevolg van de Corona crisis niet telkens opschuift voor elke nieuwe belastingaanslag. De datum van uw aanvraag van het bijzonder uitstel is namelijk bepalend.

Onlineformulier pas 29 juni beschikbaar bij belastingdienst
Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als uw bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. Als u dat deed, kreeg u automatisch 3 maanden uitstel.

Hebt u in maart bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. De belastingdienst verwacht dat 29 juni 2020 een online formulier beschikbaar is waarmee u verlenging van het uitstel kunt aanvragen. U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer uw uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kunt u uiteraard ook schriftelijk dit uitstel aanvragen, dit heeft niet de voorkeur. Informatie vind u hiervoor op de website van de belastingdienst.

Indien het uitstel eerder afloopt, zal het online formulier vanaf 29 juni naar verwachting ook hiervoor dekkend zijn. Wanneer de belastingdienst (nog) geen verlengingsverzoek voor bijzonder verlengd uitstel heeft ontvangen, stuurt de belastingdienst tijdig een brief om aan te kondigen dat uw uitstel vervalt. De belastingdienst zal hier dus soepel mee omgaan. Echter wanneer u geen verlengd uitstel meer aanvraagt, dient u dus wel op tijd te betalen en dus voor afloop van de uitsteltermijn.

Wanneer het nieuwe online formulier daadwerkelijk beschikbaar is, meldt de belastingdienst dit op hun website en social media accounts. Als u vóór 29 juni 2020 een verzoek doet, kan dat alleen schriftelijk. Dat betekent wel extra werk, voor u en voor de belastingdienst. Dit heeft dus niet de voorkeur en is ook niet nodig.

Aanvraag uitstel van belasting voor totaal LAGER of MEER dan € 20.000
Heeft u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager of meer dan € 20.000? Hiervoor gelden aparte voorwaarden/regelingen. Uw verzoek bij lager dan € 20.000 aan belastingschulden is veel eenvoudiger dan bij meer dan € 20.000.

Bij lager dan € 20.000 aan belastingschulden kunt u volstaan bij de aanvraag met het vermelden van de omstandigheden en gevolgen waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

Bij hoger dan € 20.000 aan belastingschulden dient u bij de aanvraag extra informatie te verstrekken waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, heeft de belastingdienst ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming. De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose.

Verder verklaart u in uw verzoek in beide situaties dat uw onderneming (bij een B.V.) geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.