Deadline voor aanvraag subsidie NOW 2.0 nadert

Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor (een voorschot op) de tegemoetkoming van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0).

De regeling ziet erop toe dat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten, voordat sprake was van omzetterugval door de COVID-19-crisis en de economische gevolgen daarvan.

Tegemoetkoming
Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier opvolgende maanden (in het tijdvak juni t/m november 2020), komen in aanmerking voor een tegemoetkoming, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen.
Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Voor het uitkeren van dividend of bonussen, voor ontslag van werknemers en voor ondernemingen in groepsverband gelden specifieke regels met betrekking tot NOW 2.0.

Vanaf maandag 16 november 2020 kan er een definitieve vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. In veel gevallen is hierbij een derden-verklaring of een accountantsverklaring verplicht.
 Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.