Bijtelling 2021

Als je een auto van de zaak rijdt en die privé ook inzet, dan is er sprake van bijtelling. In 2021 is de bijtelling voor auto’s met brandstofmotor onveranderd 22 procent. De bijtelling voor elektrische auto’s stijgt naar 12 procent.

Bijtelling voor auto’s op benzine of diesel in 2021
Net als in voorgaande jaren blijft de bijtelling voor benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven modellen 22 procent.

Bijtelling elektrische auto’s in 2021
Om elektrisch rijden te stimuleren, rekent de Belastingdienst ook in 2021 een lagere bijtelling voor volledig elektrisch aangedreven auto’s. Omdat de elektrische auto steeds populairder wordt, loopt de bijtelling de komende jaren langzaam op, tot 22% in 2026. Het maximumbedrag wordt in 2021 verlaagd naar 40.000 euro en verdwijnt uiteindelijk in 2026.

Verval lage bijtelling
Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto blijft van toepassing gedurende 60 maanden. Hierna moet het nieuwe bijtellingspercentage worden bepaald volgens de normen die op dat moment gelden.

Dus ook van volledig elektrische auto’s uit 2016, die nu nog een 4% bijtelling kent, zal het bijtellingspercentage worden verhoogd. Deze bedraagt in 2021 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 25% over het meerdere.

Aanschaffen elektrische auto vóór 2021
Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de 8%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 12%. Bovendien geldt deze 12%-bijtelling slechts voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 45.000, zoals nu nog het geval is. Over het bedrag daarboven geldt een bijtellingspercentage van 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.