Eerste editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Net als vorig jaar komt de Belastingdienst met een vroege eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen met daarin een aantal veranderingen. Hiervan is nu al bekend dat ze volgend jaar ingaan.

In deze eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 komen de volgende zes onderwerpen aan bod:

  • Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland
  • Meer loonbelastingtabellen
  • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
  • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden
  • Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert
  • Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019
Het eerste onderwerp – toepassing heffingskortingen in de loonheffing alleen nog voor inwoners van Nederland - komt voort uit het Belastingplan 2018. Dit plan moet voorkomen dat bij buitenlandse belastingplichtigen in de loonheffing een groter bedrag aan heffingskortingen wordt toegepast dan waar zij recht op hebben. Bij buitenlandse belastingplichtigen uit de EU, EER, Zwitserland of BES-eilanden wordt vanaf 2019 in de loonbelasting enkel van de arbeidskorting het belastingdeel toegepast. Bij buitenlandse belastingplichtigen uit derde landen wordt van geen enkele heffingskorting het belastingdeel toegepast. Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen kunnen via hun aangifte IB het restant aan heffingskorting waar zij recht op hebben ontvangen. Een gevolg van die maatregel is ook dat er volgend jaar meer loontabellen zij. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen (1) inwoners van Nederland, (2) inwoners van de EU, EER, Zwitserland of BES-eilanden en (3) derdelanders. Voor alle huidige loontabellen komen vanaf volgend jaar dus drie aparte loontabellen.

Veranderingen en aandachtspunten

De veranderingen en aandachtspunten in de aangifte loonheffingen betreffen onder meer het vervallen van de 0% bijtelling en het levensloopverlof bij een werknemer van 61 jaar of ouder, het anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres en verloonde uren bij stukloon. Voor het berekenen van de bijtelling bij auto’s zonder CO2-uitstoot worden in de Nieuwsbrief Loonheffingen enkele rekenvoorbeelden gegeven.


Bron: Belastingdienst Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.