Staatssecretaris Snel: geen sprake van kopen van invloed op fiscale beleidsvorming

Volgens staatssecretaris Snel kan er nooit sprake zijn van het kopen van invloed op beleidsvorming. Dit antwoordt hij op vragen van het Tweede Kamerlid Leijten over de invloed van accountantskantoren Deloitte, KPMG, EY en PwC op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijking.

Totstandkoming fiscale wetgeving

Volgens Snel is het fiscale werkveld dynamisch. Daarnaast vindt overstappen tussen adviespraktijk, beleid, wetgeving en wetenschap plaats. Van belang is dat enkel het arbeidsverleden van een medewerker niets zegt over zijn integriteit, objectiviteit of onafhankelijkheid. In Nederlandse fiscale wetsvoorstellen wordt in de paragraaf ‘Advies en consultatie’ aangegeven voor welke maatregelen advies is ingewonnen en/of overleg heeft plaatsgevonden met externe organisaties. Waar dit het geval is, wordt dit uitgelegd bij de toelichting van de desbetreffende maatregelen. Van belang is dat geen enkele externe partij een doorslaggevende stem heeft bij de vormgeving van fiscaal beleid of bij de totstandkoming van fiscale wetgeving, aldus Snel.

Geen actie in Brussel

Op dit moment ziet de staatssecretaris geen aanleiding om actie te ondernemen in Brussel. Hij vertrouwt op de deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van de Commissie en de procedures die belangenverstrengeling tegengaan en transparantie bevorderen.


Bron: Antwoord KamervragenNeem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.