Altijd actueel

Nieuws
Aftrek aanschafkosten airco

Er zijn al echte warme dagen geweest in 2023. Lange hete zomers zijn ook in ons land allang niet meer ondenkbaar. Thuiswerken vanuit een warme werkruimte is vaak geen pretje. Daarom overweegt u misschien om een airco aan te schaffen. De vraag is dan of u die kosten ten laste kunt brengen van uw winst.

Werkruimte in eigen woning

De kosten die u maakt voor een werkruimte in uw woning zijn alleen aftrekbaar als de woning tot uw ondernemingsvermogen behoort, of als de werkruimte privévermogen is en tegelijk voldoende zelfstandig is. De woning kan ondernemingsvermogen zijn als het gebruik voor meer dan 10% zakelijk is en u de woning bij ingebruikname als ondernemingsvermogen heeft aangemerkt. Om te voorkomen dat bij het einde van de onderneming over de waardestijging van de woning belasting moet worden betaald wordt een woning meestal als privévermogen aangemerkt. De waardestijging van een woning in privé blijft onbelast, maar kosten die aan de werkruimte in een privéwoning zijn toe te rekenen zijn niet of slechts beperkt aftrekbaar.

Behoort de woning tot uw privévermogen, dan kunt u kosten voor de werkruimte slechts aftrekken als de werkruimte voldoende zelfstandig is. Dat is het geval als werkruimte een eigen op- of ingang heeft en eigen sanitair, zodat verhuur aan een ander mogelijk is zonder dat uw woongenot in gevaar komt. Daarnaast moet u een groot deel van uw inkomen in en vanuit deze werkruimte verdienen. Voldoet u aan die eisen, dan mag u vastgestelde bedragen en de lasten die in huurverhoudingen meestal door de huurder worden gedragen aftrekken. Of de kosten van een airconditioning daaronder vallen is afhankelijk van het type. Maakt de installatie deel uit van de woning, dan is aftrek niet mogelijk. Als de werkruimte niet voldoet aan de zelfstandigheids- of inkomenseis, dan zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten van de inrichting.

Let op

U kunt – ook als de werkruimte tot uw privévermogen behoort – bij aanschaf van de airco recht hebben op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De airco moet dan minstens € 450 kosten en uw totale investeringen bedragen minimaal € 2.600 en maximaal € 353.973. De maximale aftrek is afhankelijk van de totale investeringen. Het hoogste percentage is 28% bij investeringen tot € 63.716.


Bekijk ook