Altijd actueel

Nieuws
Akkoord Europees Parlement over btw-vrijstelling mkb

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met een vereenvoudiging van de btw-regels voor het mkb. Ondernemers kunnen dankzij de nieuwe regeling binnenkort gebruik maken van btw-vrijstellingen in andere EU-landen.

Dat meldt het FD. In november vorig jaar bereikten de ministers van Financiën van de EU al een politiek akkoord. Dit akkoord houdt in dat er een vrijstelling komt in alle lidstaten van btw-verplichtingen voor mkb-bedrijven met een uniforme omzetdrempel van € 85.000 voor bedrijven die alleen zaken doen in hun eigen lidstaat en een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 voor mkb'ers die grensoverschrijdend zaken doen.

 

Tot nu toe zijn al deze btw-vrijstellingen nationaal geregeld, maar met de nieuwe regels worden deze ook toegankelijk voor kleine ondernemers die niet in de desbetreffende lidstaat zijn gevestigd, maar daar wel btw verschuldigd zijn. Een Nederlandse ondernemer kan dan bijvoorbeeld kiezen om gebruik te maken van de Duitse regeling, en andersom geldt hetzelfde voor een Duitse ondernemer die in Nederland zaken doet.

 

Met de nieuwe regeling hoeft een ondernemer geen btw meer af te dragen, maar daar staat tegenover dat hij de zelf betaalde btw ook niet meer kan aftrekken. Dat scheelt een hele hoop rompslomp, zo schrijft de krant.

 

Bron: FD/TaxLive


Bekijk ook