Altijd actueel

Nieuws
De renseigneringsverplichting: doorgeven informatie aan Belastingdienst over inhuur zzp’ers verplicht voor 1 februari 2023

Sinds 1 januari 2022 gelden nieuwe regels voor het verplicht doorgeven van informatie over ingehuurde zzp’ers aan de Belastingdienst, oftewel de renseigneringsverplichting. Intermediairs en opdrachtgevers van zzp’ers moeten daar vóór 1 februari 2023 aan voldoen.

Wat is er aan de hand?

Intermediairs en opdrachtgevers van zzp’ers moeten vóór 1 februari 2023 op eigen initiatief aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel zij hebben uitbetaald aan zelfstandig ondernemers die zij in 2022 hebben ingehuurd. Dit is een nieuwe verplichting, die geldt voor alle BTW-vrije inhuur vanaf 1 januari 2022. Bent u actief in zorg en onderwijs, waar vaak sprake is van BTW-vrijgestelde diensten, let dan extra goed op.

Nieuwe verplichting sinds januari 2022

Per 1 januari 2022 is er een wijziging in de aanlevering van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) doorgevoerd. Iedere inhoudingsplichtige (in dit geval meestal de zorginstelling) is verplicht gegevens aan te leveren van een natuurlijke persoon als van deze een dienst is afgenomen én er door deze natuurlijke persoon geen BTW-factuur is verstrekt. Dus als een opdracht is aangegaan met een zzp’er (eenmanszaak) die ofwel gebruik maakt van de kleine-ondernemersregeling (KOR), ofwel vrijgestelde diensten verricht, en op die grond daarvan geen BTW in rekening brengt, dan is de opdrachtgever verplicht om de betaling als UBD bij de Belastingdienst aan te geven. Daarnaast geldt de renseigneringsverplichting ook als de zzp’er diensten verleent aan een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Factureert een zzp’er vanuit zijn BV, dan geldt de renseigneringsverplichting niet.

Waarom, hoe en wat aanleveren?

De renseigneringsverplichting is ingesteld om de controle op de aangiftes Inkomstenbelasting te vereenvoudigen. Hij vervangt het IB47-formulier. De opdrachtgever dient op eigen initiatief aan de verplichting te voldoen via het gegevensportaal of Digipoort, dus zonder verzoek hiertoe van de Belastingdienst. Aangeleverd moeten worden:

  • Het uitbetaalde bedrag,
  • De betaaldatum,
  • Naam, adres,  geboortedatum en BSN van de zzp’er.

Het is dus van belang deze gegevens goed vast te leggen. Uitgebreide informatie over de renseigneringsverplichting staat op de site van de Belastingdienst.

Wanneer aanleveren?

De verzamelde gegevens over 2022 moeten vóór 1 februari 2023 bij de Belastingdienst aangeleverd worden. De verzamelde gegevens over 2023 uiterlijk vóór 1 februari 2024.

Scenario 1: Ik maak zelf gebruik van de diensten van zzp’ers. Geldt de verplichting voor mij?

De zzp’er verleent aan jou een dienst, en factureert aan jou. Je moet aan de renseigneringsverplichting voldoen als de zzp’er een factuur zonder BTW verstrekt. Dat kan het geval zijn als het een zogenaamde kleine ondernemer voor de BTW betreft, of als de dienst is vrijgesteld.

Scenario 2: Ik doe aan tussenkomst als dienstverlening. Geldt de verplichting voor mij?

De zzp’er factureert in dit geval aan jou, niet aan de opdrachtgever aan wie hij zijn diensten verleent. Jij moet alleen aan de renseigneringsverplichting voldoen als de zzp’er gebruikmaakt van de Kleine Ondernemersregeling. Het verrichten van werkzaamheden op basis van een overeenkomst tussenkomst is een BTW-plichtige dienst.

Scenario 3: Ik doe aan zzp-bemiddeling als dienstverlening. Geldt de verplichting voor mij?

De zzp’er factureert rechtstreeks aan de opdrachtgever (waarbij het zo kan zijn dat jij de facturering namens de zzp’er verzorgt). De opdrachtgever moet aan de renseigneringsverplichting voldoen als de zzp’er een factuur zonder BTW verstrekt. Dat kan het geval zijn als de zzp’er gebruik maakt van de Kleine Ondernemersregeling, of als de dienst is vrijgesteld van BTW.

De verplichting geldt dus niet voor de bemiddelaar. Je kunt de opdrachtgever wel aanbieden de renseignering namens hem te doen. De opdrachtgever blijft hierbij wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van de melding. Houd rekening met de privacywetgeving als je deze dienst wilt verlenen. Dit geldt uiteraard ook als je persoonsgegevens van de zzp’er met de opdrachtgever deelt, zodat deze aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Bron: I-ZO NL

 


Bekijk ook