Altijd actueel

Nieuws
Grensbedrag voor gemengde kosten naar € 4.700
Ondernemers kunnen kosten van de winst aftrekken om belasting te besparen. Maar naast de categorie puur zakelijke kosten en de privékosten is er ook nog de afdeling 'gemengde kosten'. Die zijn tot een grensbedrag niet aftrekbaar. Dit grensbedrag is voor dit jaar opgeschroefd van € 4.600 naar € 4.700 blijkt uit de Staatscourant van 30 december 2019. Bij de gemengde kosten gaat het om kosten die wel voor de onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. Dat zijn deze kosten:
  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten, zoals recepties en feesten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Gemengde kosten in de IB en de VPB
Ondernemers voor de inkomstenbelasting mogen tot een bedrag van € 4.700 bovenstaande kosten niet van het inkomen aftrekken. Zij kunnen ook kiezen voor een regeling waarbij zij standaard 80% van de gemengde kosten in aftrek brengen. Dit percentage is dit jaar gelijk gebleven.
Voor de vennootschapsbelasting (VPB) geldt een soortgelijke regeling. Ook daar mogen ondernemingen gemengde kosten tot een bedrag van € 4.700 niet van de winst afhalen. Of, als dat hoger is, 0,4% van de totale loonsom. Ook hier kunnen ondernemingen voor een alternatieve regeling kiezen. Maar bij de VPB mogen ondernemingen standaard maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen.

Bron: FiscaalRendement


Bekijk ook