Altijd actueel

Nieuws
Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag aan de werknemer een onbelaste vergoeding worden geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag.

De vergoeding voor thuiswerkkosten is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek dat het Nibud heeft gedaan. De vrijstelling kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag al een onbelaste vergoeding worden gegeven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kunnen via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling worden vergoed.

128-dagenregeling
Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat als de werknemer 128 dagen thuiswerkt, de werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag worden gegeven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt.

De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een fulltime medewerker, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.

Eén vrijstelling per werkdag
Voor eenzelfde werkdag mag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding voor  thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek worden toegepast. Dit is alleen mogelijk als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis (dienstreis) maakt, die geen woon-werkverkeer is.

Vaste werkplek
Er is in ieder geval sprake van een vaste plaats van werkzaamheden als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar de betreffende plek reist. Dit is ongeacht de datum van indiensttreding, het aantal contracturen en de lengte van het verblijf.

Er kan sprake zijn van meerdere vaste werkplekken.

Afspraken met werknemer
Met de werknemer kunnen afspraken worden gemaakt over het aantal thuiswerkdagen. Dit kan een basis vormen voor de vaststelling van de onbelaste vergoeding voor de reizen voor woon-werkverkeer en voor de thuiswerkkosten.

Vergoeding aanpassen
De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als de werknemer incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.
 

Bron: Accountancy Vanmorgen


Bekijk ook