Altijd actueel

Nieuws
Juiste fiscale verwerking van het kerstpakket

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket uitdeelt,  moet hij de waarde van dat pakket op de juiste manier opnemen in  de aangifte loonheffingen. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger van het kerstpakket er belasting over betalen. Dat zou het hele idee achter een kerstpakket als kerstgeschenk een stuk minder zalig maken.

 

Wijs het kerstpakket van de werknemer aan als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte

Om een kerstpakket aan de werknemer onbelast te laten, moet de werkgever dit aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit is niet alleen gunstig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever: er zijn dan geen werkgeverslasten (premies werknemersverzekeringen en afhankelijk van de situatie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de waarde van het pakket. Als hierdoor de vrije ruimte wordt overschreven, betaalt de werkgever 80% eindheffing over het bovenmatige bedrag. Voor de waarde van het kerstpakket moet u uitgaan van het bedrag inclusief BTW van de inkoopfactuur.

Zorg dat de aanwijzing van het kerstpakket voldoet aan de gebruikelijkheidstoets

Om een kerstpakket als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen, mag de aanwijzing niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk eindheffingsloon is. Dit heet de gebruikelijkheidstoets. Het aanwijzen als eindheffingsloon van een kerstcadeau aan de directeur ter waarde van € 20.000 is bijvoorbeeld niet gebruikelijk. Het deel van de aangewezen verstrekking dat meer dan gebruikelijk is (dat dus uitkomt boven de 130%), moet de werkgever in dat geval tot het loon van de directeur rekenen. Dat deel kan hij dus niet aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de organisatie.

Overweeg een kerstbonus

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. Een kerstbonus tot dit bedrag zou dus tot de mogelijkheden kunnen behoren, als de werknemer niet al eerder iets onbelast vanwege het gebruik van de vrije ruimte heeft ontvangen. Het gaat namelijk om € 2.400 in totaal.

Houd rekening met de verzendkosten

Verzendt de werkgever het kerstpakket naar de werknemer? Dan zijn de verzendkosten van het kerstpakket onderdeel van de waarde van het pakket. In dat geval komt de waarde van het kerstpakket inclusief verzendkosten ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.

Vergeet geschenken aan familieleden niet

Familie kunt u zien als een soort verlengstuk van de werknemer. Geschenken aan hen worden als loon aan de werknemer behandeld. Een aardigheidje voor de kinderen van de werknemer naast het kerstpakket is dus belast loon voor de werknemer. Ook dit is uiteraard aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Kerstpakket aan oud-werknemers is altijd eindheffingsloon

Kerstpakketten die de werkgever of een met de werkgever verbonden vennootschap geeft aan oud-werknemers zijn altijd eindheffingsloon als hij deze ook geeft aan de actieve werknemers. Als een werkgever hetzelfde kerstpakket aan werknemers en oud-werknemers geeft, is hij dus verplicht om de waarde onder te brengen in de vrije ruimte. Oud-werknemers zijn bijvoorbeeld werknemers die inmiddels met pensioen zijn of vervroegd uit dienst zijn getreden

Pas eindheffing toe voor het kerstpakket van de uitzendkracht, freelancer of zakenrelatie

Krijgen uitzendkrachten of freelancers die voor een werkgever werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat de werkgever de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Ditzelfde geldt voor een kerstpakket voor een zakenrelatie. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

Voor de waarde van het kerstpakket moet u uitgaan van het bedrag inclusief BTW van de inkoopfactuur.

In de aangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’, omdat er geen aparte rubriek voor deze eindheffing is

De organisatie moet de freelancer, uitzendkracht of zakenrelatie laten weten dat de eindheffing al is afgedragen. Dit mag ook in de algemene voorwaarden van de organisatie staan.

Bron: RendementOnline

 

 


Bekijk ook