Altijd actueel

Nieuws
Transitievergoeding in 2020

Sinds 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bij ontslag in 2020 is € 83.000,- of maximaal 1 bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000,-

De transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. In 2019 ontvingen 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar een hoger bedrag. Dit onderscheid vervalt per 1 januari 2020. Vanaf 2020 gaat elke berekening volgens dezelfde formule. Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.


Bekijk ook