Altijd actueel

Nieuws
TVL en NOW regelingen voor het 4e kwartaal 2021

In dit bericht informeren wij over de aan te vragen regelingen voor het 4e kwartaal 2021 indien er sprake is van omzetverlies door de coronamaatregelen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het is vanaf deze week mogelijk om de aanvraag in te dienen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2021. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient o.a. sprake te zijn van een omzetverlies vanaf 20% (vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020).

 Of u in aanmerking komt voor deze regeling kunt u nagaan op de site van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

 Mocht blijken dat u in aanmerking komt mogen/kunnen wij helaas de aanvraag niet voor u verzorgen. U dient deze aanvraag zelf in te dienen. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig: 

 • een eHerkenningsmiddel niveau 3 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • de verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.;
 • Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Zie hiervoor de website van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-q4-2021/aanvraagproces

 Zie bijgaand de website van het RVO voor de aanvraag: https://mijn.rvo.nl/tvl#main-content

 
NOW

Voor wie is deze regeling?
De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW in de zevende aanvraagperiode is dat u in november en december 2021, minimaal 20% omzetverlies heeft vergeleken met 2019. Om dat te bepalen kunt u gebruik maken van de rekenhulp (https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/). In uw aanvraag kunt u maximaal 80% omzetverlies invullen. Het kabinet heeft ervoor gekozen om het maximum percentage omzetverlies te verhogen naar 90%. Als u meer dan 80% omzetverlies heeft dan kunt u dit bij uw aanvraag voor de definitieve berekening doorgeven.

Heeft u een tegemoetkoming ontvangen in de zesde aanvraagperiode? Dan hoeft uw omzetverliesperiode niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Deze periodes kunnen ook overlappen.

Om deze aanvraag te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer: voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in de maanden november en december 2021. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Hoe vraagt u NOW aan?
U vraagt een tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-now-zevende-aanvraagperiode.aspx?wt_mc=owned.email.werkgevers..actiemail_aanvragennow7.20211214) . U kunt de aanvraag doen via eHerkenning. U kunt dan tussentijds stoppen met het formulier en later verder gaan waar u gebleven was. Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.
 

Bron: RVO/UWV


Bekijk ook